دوره های آموزشی و خدمات

تغییرات روانشناختی در بارداری

تغییرات روان شناختی دوران بارداری

تغییرات روان شناختی دوران بارداری

به نام خدا كارگاه آموزشي تغییرات روان شناختی دوران بارداری و پس از زایمان ویژه مادران باردار و پس از زایمان تدریس توسط کارشناس ارشد مجرب روانشناسی برګزار کننده: مرکز مشاوره وخدمات مامایی رویان هدف کلی کارګاه : افزایش سطح دانش و آگاهی مادران در خصوص تغییرات روان شناختی دوران بارداری و پس از زایمان، اثرات این تغییرات بر مادر و خانواده و نیز آشنایی با راهکارهای مقابله ... بیشتر بخوانید »

Call Now Button