دوره های آموزشی و خدمات

آمادگی زایمان و ورزشهای دوران بارداری

کلاس آمادگی و ورزشهای دوران بارداری

ورزشهای دوران بارداری

ورزشهای دوران بارداری | بارداری یک اتفاق طبیعی وعادی است .ولی تغییرات عمیقی در هر یک از ارگانهای بدن زن ایجاد میکند که برای تطبیق با این شرایط ویژه زن تواناییهای لازم را دارد.در کلاسهای امادگی بارداری و زایمان خانمهای باردار رابا این تغییرات آشنا کرده وتوانایییهای لازم را به آنان آموزش می دهیم تا با بهترین روش بدنشان با ... بیشتر بخوانید »

Call Now Button